Kimya Anabilim Dalı

 

 

Adı Soyadı
Tez Danışmanı
Programı
Tez Adı
Kısıtlama
Musa KAMACI
 Prof. Dr. İsmet KAYA
Yüksek Lisans
ALFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ
(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYON
Var
H.Nevin NAZIROĞLU
Prof. Dr. Abdülkadir SIRIT
Yüksek Lisans
PROLİN BAZLI KİRAL RESEPTÖRLERİN SENTEZİ
Var
Yavuz AYDIN
Doç. Dr. H.Bekir YILDIZ
Yüksek Lisans
Yok