Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, T.B.M.M.’ de 17.05.2007 tarihinde kabul edilen 5662 sayılı kanunun 29.05.2007 tarih ve 26536 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanması ile kurulmuştur. Enstitümüz, 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında Biyoloji ve Kimya Anabilim Dallarına öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Amacımız
 
Üniversitemiz bünyesinde Fen Bilimleri alanında lisansüstü eğitim-öğretimi düzenlemek, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası düzeyde lisansüstü araştırma projeleri gerçekleştirmek, bilimsel ve teknolojik donanıma sahip nitelikli öğretim üyeleri ve araştırmacılar yetiştirmektir.
 
Özgörevimiz
 
Kurumsallaşan yapısı ile ulusal ve uluslararası alanda akademik bilgi üretip paylaşmak, bölgesel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde problemlere çözüm üretmek, toplumsal gereksinimler ile uluslararası gelişmeleri göz önüne alarak yeni programların açılmasını sağlamak, ülke ekonomisini olumlu yönde etkileyecek, topluma ve ülkeye fayda sağlayacak üst düzey projeler geliştirmektir.
 
Uzgörüşümüz
 
Bilgi üreterek gelişen ve gelişimi kurumsallaşma ile gerçekleştiren, eğitim-öğretim, bilimsel araştırmalar bakımından ulusal ve uluslararası düzeyde kendini kabul ettirmiş üstün nitelikli araştırmacılar ve bilim insanları yetiştiren model bir enstitü olmaktır.